Asociación Salteña de Profesores de Inglés

ASPI, Asociación Salteña de Profesores de Inglés

Web
http://www.aspisalta.org

Domicilio
Leguizamón 396
CP 4400
Salta

Email
aspisalta@gmail.com

PRESIDENTE
María Angélica Yáñez

VICEPRESIDENTE
María Noé López

SECRETARIA
Florencia Fernández López

TESORERA
Liliana Estrada

VOCAL TITULAR 1º
Vacante

VOCAL TITULAR 2º
Adriana Tríboli Pisi

VOCAL SUPLENTE 1º
Cristina Añez

Vocal Suplente 2°
Adriana Alanis

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
Celina Aguilar 
María Inés Guaymás