Asociación Salteña de Profesores de Inglés

ASPI, Asociación Salteña de Profesores de Inglés

Web
http://www.aspisalta.org

Domicilio
Leguizamon 396
Salta
CP 4400

Tel: (0387) 154842936


aspisalta@gmail.com

Presidente
Ana E. Triboli Pisi

Vicepresidente
Cecilia Moraga

Secretaria
Noelia P. Tintilay Cordeyro

Tesorera
Ma. Silvana de la Arena

Vocal 1°
Ma. Cristina Senin

Vocal 2°
Mirian Moreno

Vocal Suplente 1°
Fernanda Irrazábal

Vocal Suplente 2°
Ma. Angélica Yañez

Órgano de Fiscalización Titular
Liliana Estrada

Órgano de Fiscalización Suplente
Alejandro Aparicio